www.fireproof-blanket.info - ภาษาไทย   TH www.fireproof-blanket.info - ENG language   EN  
 
Home www.fireproof-blanket.info Home www.fireproof-blanket.info
 
fireproof-blanket, fireproof-blanket.info, products
 ท่อลมร้อน
 ฉนวนกันความร้อน
 ฉนวนกันเสียง
 ผ้ากันความร้อน
 ผ้าใยแก้ว
 ผ้าซิลิก้า
 ผ้าโปลีเอสเตอร์
 ถุงกรองฝุ่น
 
 
Link
 
 
 
ใบรับรองมาตรฐาน
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
เครื่องหมายการค้า
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
 
 
 
 
 

 
  เกร็ดความรู้
 
 
# ทำไม Expansion Joint ส่วนใหญ่หมดสภาพการใช้งานก่อนเวลาอันควร
#โดยทั่วไปแล้ว expansion joint จะถูกดำเนินการติดตั้งมาให้เสร็จสรรพจากผู้ผลิต
#เครื่องจักรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอายุการใช้งานของ expansion joint เหล่านี้
#จะอยู่ระหว่าง 5-12 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรและอุตสาหกรรมนั้น
#ปัจจัยที่ส่งผลให้ expansion joint ที่ติดมากับเครื่องจักรเดิมใช้งานได้เป็นระยะเวลา
#ยาวนานขนาดนี้ ก็เพราะว่าทางผู้ผลิตหรือติดตั้งเครื่องจักรมีข้อมูลและประสบการณ์
#เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิการใช้งาน
#ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการเดินเครื่องจักรหรือเตา ทำให้สามารถเลือกวัสดุและ
#กรรมวิธีการผลิต expansion joint เพื่อให้รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ตนออกแบบ
#ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
#เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่ expansion joint เหล่านั้นเริ่มเสื่อมลงหรือหมดสภาพ
#ในการใช้งาน ก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยน ซึ่งหากทางหน้างานเลือกใช้วัสดุที่จะใช้ทดแทน
#expansion joint ของเดิมได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับวัสดุที่ติดตั้งมาให้กับเครื่องจักร
#ก็จะสบายใจได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานใดๆทั้งสิ้น แต่หากว่าผู้ใช้งานได้รับ
#expansion joint ที่ทดแทนของเดิมจากวัสดุที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าของเดิมมาก ก็จะส่งผล
#ให้อายุการใช้งานสั้นลง เสียเวลาเปลี่ยนใหม่ ทีสำคัญคือต้องหยุดสายการผลิตเป็นบางส่วน
#หรือทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหานี้
#สาเหตุหลักที่ Expansion Joint หมดสภาพการใช้งานก่อนเวลาอันควรคือ
#1. ข้อบกพร่องหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เกิดจากผู้ควบคุมระบบอุณหภูมิเตาหรือเครื่องจักร
#2. เตาหรือเครื่องจักรเสื่อมสภาพจากการใช้งานอันยาวนานโดยไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
#3. ซัพพอร์ทติ้งหรือแท่นรองเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในบางจุด เช่นพัดลม (blower) เกิดการทรุดตัว
#ไม่เท่ากัน ทำให้แนวท่อซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง เกิดการเยื้องศูนย์ (error in alignment) ส่งผลให้
#expansion joint ที่ใช้งานอยู่เกิดความเครียดด้านใดด้านหนึ่งมากเป็นพิเศษ จนเกิดการฉีกขาด
#ชำรุดตามมา
#4. เลือกใช้วัสดุในการทำ expansion หรือ flexible joint ตรงจุดนั้นผิดประเภท
#5. ช่างหรือผู้รับเหมาทำการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งอย่างผิดวิธีหรือใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง
#ในช่วงการบำรุงรักษาตามปกติ
#จากสาเหตุหลักดังกล่าวที่ทำให้ expansion joint หมดอายุการใช้งานเร็วเกินไป ส่วนใหญ่
#จะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน (user error) มากกว่าตัววัสดุหรืออุปกรณ์
#เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุหรือ expansion joint จากผู้ชำนาญการหรือมืออาชีพ
#จะช่วยให้หน่วยงานของท่านไม่ต้องประสบกับปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในฝ่ายผลิตหรือ
#โรงงานของท่านได้เป็นอย่างดี
#Copyright 2015 – Newtech Insulation
 
 
     


  ติดต่อ  
  บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด | Newtech Insulation Co., Ltd.
78/97 หมู่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 08-9072-5911, 0-2583-7084 แฟ็กซ์ 0-2583-8034
อีเมลล์
 
     
 
   Copyright © www.fireproof-blanket.info
Designed and SEO by GAPZiNE.com