www.fireproof-blanket.info - ภาษาไทย   TH www.fireproof-blanket.info - ENG language   EN  
 
Home www.fireproof-blanket.info Home www.fireproof-blanket.info
 
fireproof-blanket, fireproof-blanket.info, products
 ท่อลมร้อน
 ฉนวนกันความร้อน
 ฉนวนกันเสียง
 ผ้ากันความร้อน
 ผ้าใยแก้ว
 ผ้าซิลิก้า
 ผ้าโปลีเอสเตอร์
 ถุงกรองฝุ่น
 
 
Link
 
 
 
ใบรับรองมาตรฐาน
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
เครื่องหมายการค้า
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
 
 
 
 
 

 
  เกร็ดความรู้
 
 
# การเลือกใช้วัสดุสำหรับงานท่อลมร้อนหรือ Expansion Joint (Flexible Joint)
#หลายๆโรงงานคงเคยประสบกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนท่อต่อลมร้อน หรือ expansion joint
#(flexible joint) กันมาบ้างแล้ว หลายครั้งหลายคราที่ท่อลมร้อนเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งมากับ
#เครื่องจักรหรือเตา ร้อนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
#ตั้งแต่ 1-10 ปี ซึ่งก็แล้วแต่การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุของแต่ละเจ้า เมื่อถึงเวลาที่เจ้า
#expansion joints เหล่านี้หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดฉีกขาด ก็ต้องเสาะหาตัวใหม่มา
#เปลี่ยนทดแทน แต่ปัญหาคือว่าวิศกรหรือผู้ใช้ทางหน้างานไม่ทราบจริงๆว่าวัสดุที่ใช้กับท่อลมร้อน
#เหล่านั้น เป็นวัสดุอะไรและต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างไรบ้าง ทำให้เกิดปัญหาการเลือกใช้
#วัสดุผิดประเภท หรือได้ท่อต่อลมร้อนที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าของเดิมที่ติดมากับเครื่องจักร
#1. อุณหภูมิใช้งานโดยเฉลี่ย
#ประการแรกหน้างานควรทำการตรวจสอบว่าลมร้อนที่ไหลผ่าน expansion joint เหล่านี้
#โดยเฉลี่ยอยู่ที่กี่องศาเซลเซียส รวมถึง run time หรือระยะเวลาที่ลมร้อนไหลผ่านท่อลมร้อน
#เหล่านี้ (มีวันหยุดหรือไม่, มีช่วงเวลาพักเครื่อง/เตา หรือไม่) โดยมากจะอยู่ประมาณ
#100-600 องศาเซลเซียส
#2. อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
#ถัด มาควรจะทราบว่าอุณหภูมิสูงสุดของลมที่ผ่านในท่อต่อลมร้อนเหล่านี้คือกี่องศาเซลเซียส
#เพื่อจะได้แจ้งให้ทางผู้ตัดเย็บเลือกวัสดุได้เหมาะสม โดยส่วนใหญ่อุณหภุมิใช้งานสูงสุดที่ผ่าน
#expansion joint จะอยู่ที่ 600-900 องศาเซลเซียส
#3. อายุการใช้งานที่คาดหวัง
#ประการสำคัญทางหน่วยงานต้องทราบด้วยว่า เมื่อสั่งทำ expansion joint ชุดใหม่ไปแล้ว
#ท่านต้องการหรือมีความคาดหวังว่าต้องใช้งานได้เป็นระยะเวลาเท่าใด เช่นบางหน่วยงานอาจเทียบกับ
#ของเดิมที่ติดมากับเตาหรือเครื่องจักร หรือบางหน่วยงานอาจระบุลงไปเลยว่าต้องการให้อายุการใช้งาน
#มากกว่าเดิม 1-2 ปี เป็นต้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนหรือติดตั้งบ่อยๆ เพราะต้องหยุด
#ไลน์ผลิต ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นด้วย
#4. การบำรุงรักษาและการใช้งาน
#การถอดเปลี่ยนหรือติดตั้ง expansion joints แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องใช้ทั้งกำลังคนและ
#ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง (ค่าจ้าง) และทางอ้อม (เครื่องจักรหยุดชั่วคราว) จึงควรพิจารณาเลือก
#expansion joint เกรดดีที่สุดหรือที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยสุด ที่หน่วยงานท่านสามารถจ่ายได้
#เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือยุ่งยากถอดเข้าถอดออกในภายหลัง
#5. งบประมาณที่ตั้งไว้
#หลักการพิจารณาเลือกวัสดุสำหรับตัดเย็บ expansion joint ตัวใหม่ขึ้นอยู่กับงบประมาณเป็นสำคัญ
#ไม่จำเป็นว่าราคาที่สูงสุดจะทำให้โรงงานของท่านได้ ท่อลมร้อน ที่ดีที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าทางผู้ตัดเย็บ
#เลือกใช้วัสดุผิดประเภทให้กับหน่วยงานของท่าน “over spec” และทำให้ท่านต้องจ่ายแพงเกินจริง
#ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้ใช้ผ้าซิลิก้าใน การตัดเย็บท่อลมร้อน ที่มีอุณหภูมิใช้งาน
#เฉลี่ยประมาณ 600 องศาเซลเซียส และมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา เมื่อใช้ไปสักพักผ้าซิลิก้าซึ่งทน
#อุณหภูมิสูงได้ดี แต่ทนต่อการเสียดสี (abrasion) ได้ไม่ดี ก็เกิดการฉีกขาด ทำให้ลมร้อนรั่วไหลออกมา
#จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า expansion joint จากผ้าซิลิก้านี้ไม่ได้ชำรุดจากอุณหภูมิ แต่เกิดจากการที่
#ตัวมันเองไม่ทนต่อการเสียดสีต่างหาก ขอให้มีงบประมาณอยู่ในใจทุกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าวัสดุที่
#ท่านได้รับเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเสียไป หรือไม่
#เหล่านี้เป็นหลักการโดยคร่าวๆที่จะพิจารณาเลือกวัสดุสำหรับท่อลมร้อนหรือ expansion joint หากท่าน
#มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที
 
 
     


  ติดต่อ  
  บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด | Newtech Insulation Co., Ltd.
78/97 หมู่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 08-9072-5911, 0-2583-7084 แฟ็กซ์ 0-2583-8034
อีเมลล์
 
     
 
   Copyright © www.fireproof-blanket.info
Designed and SEO by GAPZiNE.com